Apteczki taktyczne dla Ukrainy

Ruszamy z kolejną akcją pomocy dla Ukrainy. Rozpoczynamy zbiórkę funduszy na materiały składowe apteczek taktycznych. Akcja współorganizowana z  lekarzami Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku. Do tej pory grupa ta wysłała 7 samochodów zaadoptowanych do ewakuacji rannych z linii frontu oraz pomoc medyczną. Wspierała naszego klubu i grupy Pań „Salonik Czytelniczy”- poprzednią inicjatywę przygotowania 200 szt apteczek taktycznych zakończoną sukcesem i olbrzymią wdzięcznością ze strony żołnierzy ukraińskich.

Apteczki wyposażone będą w asortyment niezbędnych na polu walki taki jak staza taktyczna, opatrunek uciskowy (typu „izraelskiego”), opatrunek tamujący krwawienia (hemostatyczny) czy opatrunek specjalistyczny dla ran postrzałowych klatki piersiowej. Planujemy zebrać finanse na min. 100 szt apteczek

Nr konta klubowego do wpłat:  21 1160 2202 0000 0000 5069 0589

Ważne jest zaznaczenie DUŻYMI LITERAMI nazwiska darczyńcy i koniecznie dopisek: APTECZKI


We are starting another aid campaign for Ukraine - The fundraiser for the components of tactical first aid kits. The action is co-organized with the doctors of the University Clinical Center in Gdańsk. So far, this group has sent 7 vans adapted to evacuate the wounded from the front line and medical aid. Our club, Doctors and group of ladies "Lounge Reading Room" – previously send 200 tactical first aid kits ended with success and great gratitude from Ukrainian soldiers.

The first-aid kits will be equipped with an assortment necessary on the battlefield, such as a tactical tourniquet, a compression dressing ("Israeli" type), a haemostatic dressing or a specialist dressing for gunshot wounds to the chest. We plan to raise funds for min. 100 first aid kits this time.

Club account number for payments:

 IBAN:  PL 21 1160 2202 0000 0000 5069 0589

 SWIFT: BIGBPLPW

It is important to mark the donor's name in CAPITAL LETTERS and necessarily add: FIRST AID KIT