Główne programy działalności Lionsów

Programy na rzecz ochrony zdrowia

Od 1990 roku Lioni na całym świecie przekazali ponad 415 mln USD na ratowanie i ochronę wzroku. Dzięki temu wykonano 8 mln operacji katarakty, przebadano ponad 120 mln dzieci, 15 mln z nich otrzymało okulary, powstało 315 klinik okulistycznych, setki ośrodków medycznych wyremontowano i wyposażono w nowoczesny sprzęt medyczny i rehabilitacyjny, ponad 300 tysięcy uczestników Olimpiad Specjalnych z 85 krajów poddano przesiewowym badaniom wzroku. Od 2011 roku w krajach afrykańskich zaszczepiono przeciwko odrze 41 mln dzieci.

                                   

Programy na rzecz dzieci i młodzieży
Lions Quest – „sztuka dojrzewania”: celem programu jest wskazanie drogi dzieciom i młodzieży w pozyskiwaniu umiejętności, sił i odporności, której tak potrzebują w trudnym okresie dojrzewania. Program pomaga młodym ludziom oprzeć się wszelkim patologiom społecznym, w tym m. in. narkotykom, przemocy oraz negatywnemu wpływowi rówieśników. Szczególny nacisk kładzie na rozwój charakteru, umiejętności komunikowania się, poczucia odpowiedzialności, samodyscyplinę, samodzielność jak i zdolność pokojowego rozwiązywania konfliktów. Przeszkolono ponad 500 tysięcy nauczycieli i wychowawców, którzy objeli nauczaniem ponad 12 mln dzieci w 80 krajach. Program działa z sukcesami od 1984 roku.
LEO – kluby dla młodych wolontariuszy (12 – 30 lat), uczestniczy w nim ponad 150 tysięcy dziewcząt i chłopców w 140 krajach. Program działa od 1957 r.
Międzynarodowa wymiana i obozy młodzieżowe: około 4000 młodych ludzi co roku bierze udział w jednym ze 100 wakacyjnych obozów, organizowanych w 39 krajach na świecie.
Konkurs na plakat pokoju: w ciągu 20 lat wzięło w nim udział ponad 4 mln dzieci ze 100 krajów.
Stypendia dla uzdolnionych dzieci i młodzieży. 

Programy na rzecz środowiska naturalnego

W setkach afrykańskich wiosek wykopano studnie, wykonano instalacje wody pitnej i dostarczono urządzenia uzdatniania wody (m.in. w Mali i Ghanie).
W 2011 i 2012 roku Lioni zasadzili 15 mln drzew na całym świecie.

Zbiórki śmieci i odpadów pozostawionych przez człowieka.

                                           

Programy walki ze skutkami katastrof i kataklizmów
Od 2003 roku na wsparcie poszkodowanych w wyniku katastrof, powodzi i innych zjawisk naturalnych na całym świecie Lioni przekazali 100 mln USD (w tym: 21 mln USD trzęsienie ziemi w Japonii, 15 mln USD tsunami w Azji Południowej, 6 mln USD trzęsienie ziemi na Haiti, 5 mln USD huragan Katrina, 3 mln USD trzęsienie ziemi w Chinach). Fundusze te umożliwiły dostawę poszkodowanym wody, lekarstw, żywności i odzieży, a także pomogły realizować długofalowe programy odbudowy po zniszczeniach.

                                          

Programy na rzecz społeczności lokalnych
Zbiórki żywności, ubrań, podręczników.
Dożywianie, opieka medyczna, zakup sprzętu rehabilitacyjnego, zapobieganie analfabetyzmowi.
Wspieranie domów dziecka, hospicjów, ośrodków dla osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych.
Budowa mieszkań dla niezamożnych osób niepełnosprawnych w ramach programu „Habitat for Humanity” (wybudowano już ponad 1000 domów z takimi mieszkaniami).
W setkach afrykańskich wiosek wykopano studnie, wykonano instalacje wody pitnej i dostarczono urządzenia uzdatniania wody (m.in. w Mali i Ghanie).
W 2011 i 2012 roku Lioni zasadzili 15 mln drzew na całym świecie.

 

                       

Scroll to Top