Członkostwo w naszym klubie jest zdefiniowane w statucie klubu. Główne fragmenty dotyczące członkostwa poniżej:

 • 3. Członkowie, ich prawa i obowiązki
 1. Członkiem L.C. Gdańsk może zostać każda pełnoletnia osoba mająca w społeczności dobrą opinie i pożądane cechy etyczne.
 2. Członkowie L.C. Gdańsk dzielą się na:
 3. zwyczajnych
 4. nadzwyczajnych
 5. honorowych
 6. wspierających
 • 4. Członek zwyczajny
 • 1 .Ma wszystkie prawa i przywileje a także obowiązki wynikające z członkostwa w L.C. Gdańsk. Członkiem zwyczajnym zostać może osoba zarekomendowana przez 2 członków zwyczajnych Klubu i która uzyskała akceptację Walnego Zebrania Członków.
 • Posiada czynne i bierne prawo wyborcze do władz Klubu.
 • Do obowiązków należy:
 • a – regularny udział w zebraniach Klubu
 •  b – terminowe płacenie składek członkowskich
 •  c – uczestniczenie w działalności Klubu
       

 

Scroll to Top