O Klubie

Zorganizowaliśmy W ECS wystawę mająca na celu udzielenie pomocy medycznej w Polsce dzieciom z Ukrainy , które ucierpiały wskutek działań wojennych we wschodniej Ukrainie, wspomaganą przez zaprzyjaźnioną Firmę LAMBRE i LC-Gdańsk-1 

Historia Klubu

Lions Club Gdańsk 1 powstał 24 listopada 1989 r., a działalność zaingurował w maju 1990 r.
W czasie swojej działalności Klub realizował wiele programów m. in.:

  • program „Polanki” Szpital Dziecięcy w Oliwie (1993-1998) – udzielając wspólnie z Klubem LC Rotterdam Host wsparcia rzeczowego i finansowego w wysokości ok. 300.000 USD;
  • program „Junoszyno” Ośrodek Społeczno-Wychowawczy na Żuławach (1999-2003) wartość pomocy 120.000 zł;
  • program „Dom na skraju… stoczni” Ośrodek Opiekuńczy Gdańsk (2004-2006) ok. 100.000 zł;
  • Fundacja Onkologiczna Gdańsk od 2006 r. do teraz – pomoc cały czas trwa – wsparcie ok. 150.000 zł;
  • Wsparcie dla Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza w Gdańsku od 2006 – akcja trwa – 200.000 zł.
  • Program edukacji zdrowotnej „POROZMAWIAJMY O ZDROWIU” zainicjowany w 2015 roku
Scroll to Top