Członkostwo w klubie jest zdefiniowane w Statucie Klubu. Po szczegółowe informacje proszę zwrócić się do Zarządu klubu:

LIONS KLUB-GDAŃSK-1   80-299 Gdańsk ul.Astronomów 8  

Scroll to Top