Spotkanie 16.01.2023

Lions Club Gdynia                       Protkół nr 13 /kadencja 2022-2023/ Ze spotkania Członków LC Gdynia w domku Żeromskiego w Gdyni Orłowie w dniu 16.01.23 1.Otwarcie Zebrania , sporządzenie listy obecności i przyjęcie porządku obrad Zebranie otworzył i poprowadzil Prezydent Klubu Jacek Parysek , który po powitaniu zebranych i sporządzeniu listy obecności obecności potwierdzil zdolność zebrania do …

Spotkanie 16.01.2023 Read More »